Dự án sân chạy điền kinh

Tổng hợp các dự án sân chạy điền kinh tiêu biểu đã hoàn thành do Phương Thành Ngọc chúng tôi thi công.