Skip to content

Sân chơi cho bé trường Tiểu học Nghĩa Đô Cầu Giấy

Dự án thi công sân chơi trẻ em tại trường tiểu học Nghĩa Đô là một trong những dự án tiên phong trong lĩnh vực cung cấp và thi công cỏ nhân tạo của công ty Phương Thành Ngọc.

"Uy tín tạo nên thành công"... Với Phương Thành Ngọc, uy tín luôn là tiêu chí hàng đầu trong các dự án thi công cỏ nhân tạo.

sân chơi cho bé trường tiểu học nghĩa đô

Sân chơi cho bé trường tiểu học nghĩa đô

quanh sân được làm từ cỏ nhân tạo của Phương Thành Ngọc

Quanh sân được làm từ cỏ nhân tạo của Phương Thành Ngọc

Sân chơi bền đẹp, an toàn cho bé

Dự án khác