Skip to content

Sân chơi mần non Ban Mai Văn Quán

Dự án thi công cỏ nhân tạo sân chơi trường mầm non Ban Mai tại khu đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội được các thầy cô nhà trường cùng các bậc phụ huynh đánh giá cao về chất lượng.

Bắt kịp xu hướng hiện đại của các trường mầm non quốc tế, trường mầm non Ban Mai quyết định đầu tư hệ thống sân cỏ nhân tạo trong khuôn viên trường để các giờ học thể chất của cô và trò.

Hình ảnh sau khi thi công sân chơi mần non Ban Mai

Hình ảnh đang thi công sân chơi

Hình ảnh trước khi thi công

Dự án khác